Disclaimer en Privacybeleid

Mannenbrandstof.nl respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en zorgt ervoor dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met alle toepasselijke privacy regelgeving behandeld en vastgelegd. Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op de website van Mannenbrandstof.

Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen van Mannenbrandstof.nl kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Mannenbrandstof.nl waart uw (persoons)gegevens met betrekking tot uw bestelling om deze zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking gesteld worden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw bestelling of op grond van een wettelijk voorschrift. Mannenbrandstof.nl maakt gebruik van een programma dat onder andere registreert hoe vaak Mannenbrandstof.nl wordt bezocht, via welke links dat gebeurt en wat de voorkeuren van haar bezoekers zijn. Mannenbrandstof.nl gebruikt hiervoor cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u Mannenbrandstof.nl bezoekt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven anoniem. U kunt uw eigen browser zo instellen dat u een bericht krijgt voordat een website een cookie naar uw computer stuurt en of u deze al dan niet accepteert.

Voor vragen over het privacybeleid van Mannenbrandstof.nl kunt u per e-mail contact opnemen met Mannenbrandstof.nl via het contact formulier. Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het waarborgen van de juistheid van de informatie zoals vermeld op de website aanvaardt Mannenbrandstof.nl geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle informatie wordt verstrekt in de staat waarin het zich bevindt zoals beschikbaar. Aan de informatie op deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

=